indi

indi
z.
1. Hazırda, bu anda, hazırkı vaxtda, bu saat, əlan. İndi gəldi. İndi gedəcəyəm. Görəsən, indi o haradadır? – Dağlar, sənin ilə həmdəm olmadım; Əsirgərsən indi qarı da məndən. Qur.. Dedi xatun ki: – Söylə, ey fərzənd; Noldu kim, olduq indi dövlətmənd? M. Ə. S.. // Bu saat, tez. Sel axar, mələr gələr; Dağ-daşı dələr gələr; Düşmən gəldi, indi gör; Başıma nələr gələr. (Bayatı). <Əsgər Gülçöhrəyə:> . . İndi sən get evə, yoxsa bizi görərlər, xudahafiz. Ü. H.. İndi nazirlər qarşı-qarşıya oturmuşdu. S. H.. // Əvvəlki vəziyyətə, şəraitə, keyfiyyətə qarşılıq mənasında. İndi mən o adam deyiləm. İndi o çox ağıllanmışdır. İndi adam lazımdır ki, bu işi boynuna götürsün.
2. Başqa mətləbə, mövzuya, məsələyə keçdikdə işlənir. İndi o biri söhbətə keçək. İndi mən sizi yeni əsərlərlə tanış edəcəyəm.
◊ İndi də – 1) hələ də. <Səmirə:> Bu zəifliyim üçün indi də özümü danlayıram. M. Hüseyn; 2) indi, bu dəfə. İndi də onun sözlərində elə bir məna görməyən qızlar cavab qaytarmadılar. İ. Hüseynov. İndi ki – bir halda ki, madam ki, əgər. İndi ki sən gedirsən, mən getmirəm. – <Yaşlı kişi:> İndi ki sən sözündə israr edirsən, get, özünü imamın qəbrinə bağlayıb, Çopur üçün ağla, – dedim. S. H.. <Gülçöhrə:> Ay ata, indi ki sən istəyirsən mən ərə gedim, qoy onda öz istədiyimə gedim. Ü. H.. indi-indi zərf Yenicə, təzəcə, lap bu saat. Tamaşaçılar indi-indi zala yığılmağa başlamışlar. – Məryəm indi-indi oxumuş, irəliləmiş bir cəmiyyət qızı idi. C. C.. Camaat indi-indi dağdan-daşdan qayıdır. Ə. M.. İndi-indi atasının təklifi . . <Rübabəni> odlandırır, təhqir edirdi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Indi — may refer to: *Mag indi language *Division of Indi, an electoral division in the Australian House of Representatives *Indi, Karnataka, a town in the state of India *indi (Online Communications Medium), a Online Communications Medium *Instrument… …   Wikipedia

  • indi — avv. [lat. inde ], lett. 1. a. [con valore locativo, da quel luogo: Poder di partirs i. a tutti tolle (Dante)] ▶◀ da lì. ▲ Locuz. prep.: ant., per indi [attraverso quel luogo: devi passare per i. ] ▶◀ di là, per là. b. (fig.) [con valore causale …   Enciclopedia Italiana

  • indi — ìn·di avv. LE 1. da lì, da quel luogo: poder di partirs indi a tutti tolle (Dante) | per di lì: richiudete... | la strada a messi suoi ch indi passaro (Petrarca) 2. da quel momento, in seguito: indi arrivò tra l altra gente Mora (Ariosto) 3. a… …   Dizionario italiano

  • Indi — Original name in latin Indi Name in other language Indi State code IN Continent/City Asia/Kolkata longitude 17.17735 latitude 75.9526 altitude 466 Population 34075 Date 2013 02 08 …   Cities with a population over 1000 database

  • indi — sf., esk., Ar. ˁindī Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • indi — {{hw}}{{indi}}{{/hw}}avv. 1 (lett.) Quindi, in seguito: gli dissi ciò che dovevo, indi me ne andai. 2 (poet.) Da quel luogo …   Enciclopedia di italiano

  • indi — {{#}}{{LM I43876}}{{〓}} {{[}}indi{{]}} {{■}}(ing.){{□}} {{《}}▍ adj.inv./s.com.{{》}} → {{↑}}indie{{↓}}. {{★}}{{\}}ORTOGRAFÍA:{{/}} 1. Por ser un extranjerismo debe escribirse con cursiva u otra diferenciación gráfica. 2. Distinto de hindi …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • indi- — see ind * * * indi Chem. [f. L. Indus, as root of indicum, indigo.] A combining element used in naming substances derived from or related to indigo: e.g. indifulvin, indirubin …   Useful english dictionary

  • Indi Villas — (Семиньяк,Индонезия) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Jl. Bali Deli No. 10X, 8 …   Каталог отелей

  • Indi Villas Seminyak — (Семиньяк,Индонезия) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Jl. Drupadi I G …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”